Hoofdstuk 22 Brouwsel-4

Doelstellingen

 • Eisen/wensen voor een te maken bier kunnen formuleren.
 • Een recept voor dit bier kunnen opstellen.
 • Het recept in een brouwprogramma kunnen invoeren.
 • Het bier volgens het opgestelde recept kunnen maken.
 • Je leert de belangrijkste kenmerken van het te brouwen biertype.
 • Het gemaakte bier beoordelen of het aan de eisen voldoet.
 • Eventuele afwijkingen kunnen vaststellen en aan kunnen geven waarom en wanneer deze zijn ontstaan.

22.1 Huiswerk

Voorbereiding

 • Overleg welk bier je wilt maken. Dit kan een kloon van een bestaand bier zijn, maar je kunt ook de gewenste kenmerken van een “fantasiebier” formuleren.
 • Stel een recept voor het te maken bier samen en voer dit recept in een brouwprogramma in.

22.2 Draaiboek

 • Uitvoering bij de mentor of een van de teamleden.

22.3 Evaluatie

 • Presentatie van het bier en het recept.
 • Gezamenlijk proeven, beoordelen of bier aan doelstellingen voldoet.